Investeringar

Att försöka uttala långa ord och uttryck bör ses som en investering eftersom man då arbetar mot att inte hamna i hippopotomonstrosesquippedaliofobins fälla vilket skulle kunna drabba den bäste! För hippopotomonstrosesquippedaliofobi är precis det vi pratar om - att ha rädsla för långa ord - om jag nu är rätt informerad och korrekt upplyst och det hoppas jag för annars blir jag en typ som far med osanning och det är ju inte önskvärt! Så investera lite tid i att uttala långa ord då och då!